Een arbeidsdeskundig onderzoek, wat kan het je als werkgever bieden?

In Nederland is de Wet Poortwachter van kracht. In deze wet wordt beschreven welke verplichtingen werkgever en werknemer hebben in geval van ziekte, met name wanneer deze een langdurig karakter heeft. Het doel van het arbeidsdeskundige onderzoek is om in kaart te brengen welke mogelijkheden de werknemer heeft ten aanzien van zijn of haar werkzaamheden. Is re-integratie in het eigen werk mogelijk en zo ja, in welke mate? Wanneer dit niet het geval is geeft het onderzoek inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor vervangend werk.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Een arbeidsdeskundige is verantwoordelijk voor de uitvoer van dit onderzoek. Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit een gesprek tussen de medewerker en de arbeidsdeskundige. Vaak is ook een beoordeling van de werkplek een onderdeel van het onderzoek. Vervolgens stelt de arbeidsdeskundige een rapport op. In dit rapport wordt de werkgever geadviseerd over de de benodigde stappen. Een werknemer ontvangt een kopie van het rapport. Over het algemeen worden de bevingen mondeling gesproken met de werknemer en de werkgever.

Is het verplicht om een arbeidskundig onderzoek uit te voeren?

Dit onderzoek is geen wettelijk verplichting. In de wet is opgekomen dat je de mogelijkheden voor re-integratie van de werknemer goed in beeld hebt gebracht. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een gedegen middel om hier adequate borging aan te geven. Het kan heel helpend zijn om te voldoen aan je wettelijke verplichtingen als werkgever. Het UWV geeft vaak een positieve waardering aan de uitvoer van een arbeidsdeskundige onderzoek. Wanneer je dit als werkgever niet doet, is het veel lastiger een zorgvuldige onderbouwing het dossier te verzorgen. Natuurlijk is het wel van belang dat er opvolging van de adviezen van de arbeidsdeskundige plaatsvindt of dat er een onderbouwde afwijking hierop aanwezig is in het dossier.

Kortom, in een situatie van een langdurig zieke medewerker is het voor de werkgever aan te raden een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Hiermee zorg je op eenvoudige wijze voor een goede onderbouwing en dossiervorming!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *